ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

28/09/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης του Θρησκευτικού/Προσκυνηματικού τουρισμού ως Ειδικής Μορφής Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο

29/17/2021

Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα:«Διαμόρφωση θεσμικού χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και πολιτικών για τον θρησκευτικό τουρισμό και τη θεσμική του ενδυνάμωση»