ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

21/01/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE-CULT

18/11/2020

Έναρξη σεμιναρίου με θέμα τον προσκυνηματικό θρησκευτικό & πολιτιστικό τουρισμό