Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας-Δικαιούχος 6


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα από τα νεότερα αλλά και δυναμικότερα ελληνικά Πανεπιστήμια. Εκτείνεται σε 6 νησιά (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος, Λήμνος) και με 17 Τμήματα, κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Κύριο χαρακτηριστικό των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, συνήθως διεπιστημονικών, τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του έργου.

Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Ο ακαδημαϊκός στόχος του Εργαστήριου Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου-ΕΛΚΕ είναι η δόμηση στέρεων θεωρητικών και μεθοδολογικών κατασκευών στον χώρο των Ευφυών Τεχνολογικών Υποδομών σύμφωνα με τις επιταγές που υπαγορεύονται από την εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών, αλλά και η χάραξη νέων κατευθύνσεων για το γνωστικό αυτό αντικείμενο σύμφωνα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο αποτελεί μια σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική εστία για τη μελέτη των Τομέων των Ευφυών Συστημάτων, της Τεχνητής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης, της της Αναπαράστασης με Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, της Ευφυούς Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, του Διαδικτύου Πραγμάτων, της Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, σε τοπικό/περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας ότι τα γνωστικά αυτά αντικείμενα έχουν θετικές και δημιουργικές προοπτικές ανάπτυξης, ερευνητικής επέκτασης, ποιοτικής εμβάθυνσης και εν τέλει αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της σύγχρονης Ελλάδας.

Ρόλος στο έργο

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η προώθηση, προβολή και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου και κοινού σχεδιασμού δράσεων και εφαρμογών προώθησης και ανάδειξης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η συμμετοχή του ΠΑ-ΕΛΚΕ και του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων αφορά στα ακόλουθα παραδοτέα:

Συμμετοχή στις τεχνικές συναντήσεις
Υποβολή των αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στον Κύριο Δικαιούχο
Συμμετοχή στις αρχικές και τελικές εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Κύπρo
Αναπαραγωγή του έντυπου πληροφοριακού υλικού του έργου
Συμμετοχή στο τελικό Κοινό Συνέδριο
Διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη του κοινού Προγράμματος Marketing και Δράσεων για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού
Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικών Στοιχείων Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (3 Ναοί, 250 εκκλησιαστικά κειμήλια)
Συμμετοχή στο τελικό Κοινό Συνέδριο
Διοργάνωση Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομίας και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού.

Παρακάτω ακολουθούν καταγραφές εσωτερικής και εξωτερικής αποτύπωσης του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα, Μυτιλήνη, Λέσβος (από παλιότερες ερευνητικές δράσεις του i-lab, εκτός RECULT).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων

Τηλ: 22510 36601, Κινητό: 6972772679

Email: canag@aegean.gr

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάδειξη της υλικής και άυλης θρησκευτικής-πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου που θα απευθύνεται σε προσκυνητές, φιλέρευνους τουρίστες και θαυμαστές της Τέχνης, μέσα από θρησκευτικές – προσκυνηματικές περιηγήσεις και πολιτισμικά «οδοιπορικά», στους δρόμους που χάραξαν θρησκείες, λαοί και πολιτισμοί κατά τη μακραίωνη ιστορία της διασυνοριακής περιοχής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταστούν κοινωνοί της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής της κληρονομιάς.Η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι θα είναι η πρώτη φορά που στο πλαίσιο ενός έργου θα γίνει ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών πακέτων Ελλάδας και Κύπρου θρησκευτικού τουρισμού με την αξιοποίηση και της πλατφόρμας – ψηφιακού μουσείου ως συγχρονο και καινοτόμο μέσο προσέλκυσης τουριστών. Τέλος, η προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στη θεσμική ενδυνάμωση της μορφής του θρησκευτικού τουρισμού τόσο μέσα και από τις δομές της ψηφιοποίησης και το Παρατηρητήριο Θρησκευτικού Τουρισμού που θα δημιουργηθεί.


Back To Homepage