Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου - Δικαιούχος 3

ΠΕ1
ΠΕ2
ΠΕ3
ΠΕ4
ΠΕ6

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου - Δικαιούχος 5

ΠΕ2
ΠΕ3
ΠΕ4
ΠΕ5
ΠΕ6

Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου – Δικαιούχος 6

ΠΕ2
-Π2.2
-Π2.3
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΑΚΕΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΕ4

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Δικαιούχος 7

ΠΕ1
ΠΕ2
ΠΕ3
ΠΕ4
ΠΕ5
ΠΕ6