Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου-Δικαιούχος 3


Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου είναι η πρώτη εκκλησιαστική περιφέρεια της Εκκλησίας της Κύπρου, διοικείται από την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Νέας ᾿Ιουστινιανῆς και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και η έδρα της είναι στη Λευκωσία. Η ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής χρονολογείται το 48 μετά Χριστό, από τον Απόστολο Βαρνάβα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή, αλλά και η Εκκλησία της Κύπρου στο σύνολό της έχουν μία πληθώρα από μνημεία και κειμήλια πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Ένας από τους κύριους στόχους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου είναι η ανάδειξη και η προώθηση της πλούσιας θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει και στο Έργο RE-CULT.

Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η προώθηση, προβολή και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Και οι δύο περιοχές είναι επίσης προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και ως εκ τούτου ο συνδυασμός της φύσης με την υψηλή πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία των ναών και μοναστηριών αλλά και την ιδιαιτερότητα των θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τα μνημεία της ορθοδοξίας στην Ελλάδα και την Κύπρο αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και συντελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες, οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα ξωκλήσια, τα μοναστήρια, με την αξιόλογη εικονογράφησή τους, με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και εικόνες, καθώς και η πλούσια άυλη πολιτιστική κληρονομιά στις συνοριακές περιοχές μαρτυρούν την έντονη θρησκευτικότητα των τοπικών πληθυσμών ανά τους αιώνες.

Στο πλαίσιο στήριξης του θρησκευτικού τουρισμού, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου συμμετέχει στο παρόν έργο ως εταίρος θεμελίωσης της προσπάθειας που γίνεται από κοινού σε εθνικό επίπεδο με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, αλλά και το Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά και συνοριακό επίπεδο με τους εταίρους από την Ελλάδα.

Η θεμελίωση αυτή έγκειται:

1. Στη βελτιστοποίηση και κυρίως στην εφαρμογή πρωτόκολλων ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν αναπτυχθεί εντός της Εκκλησίας της Κύπρου.
2. Στη διαμόρφωση πλήρους εξοπλισμένου εργαστηρίου με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την καταγραφή, αποτύπωση και καταχώρηση δεδομένων ψηφιοποίησης εκκλησιαστικών μνημείων, κειμηλίων, καθώς και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Στην καθαυτή ψηφιοποίηση πολιτιστικών μνημείων και κειμηλίων. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή αναμένεται στο πλαίσιο του έργου να ψηφιοποιήσει πάνω από 60 μνημεία, 100 κειμήλια και 40 δρώμενα εκκλησιαστικής-πολιτιστικής κληρονομιάς.
4. Στη διάθεση του ψηφιοποιημένου υλικού για να δημιουργηθούνε από τους ακαδημαϊκούς εταίρους του έργου η πολιτιστική και τουριστική διαδικτυακή πύλη και η αντίστοιχη εφαρμογή κινητού οι οποίες θα φιλοξενούν αποθετήριο του ψηφιακού υλικού και δραστηριότητες ανάδειξης και προώθησης μέσα από τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας.
5. Τέλος στη συμμετοχή και συνεισφορά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για τη δημιουργία ενιαίας στρατηγικής για την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του θρησκευτικού τουρισμού.


Back To Homepage